חינוך בונה קהילה

 
עיצוב וטיפוח נוער, מהווה מפתח לבניין דור העתיד והבראת הקהילה כולה. נוער המובל למצוינות, ישפיע בפריחה האביבית שלו על כל סביבותיו.

ב"מפעלות שמחה" דוגלים לפתח עוד ועוד ולהגשים את כישורי המנהיגות של התלמידות על מנת להכשיר אותן כיזמות, כמובילות וכמוציאות לפועל של תוכניות לקידום ילדים ונוער במקום מגוריהן, וכך לטפח עשייה חברתית.

החזון הוא, שתלמידה תמצא בתוכה, על ידי החינוך הנכון והמכוון לכך, את הכוחות, את העוצמות ואת היכולות לסחוף בעקבותיה את קהילתה ואת סביבתה, לצאת ממצבי מצוקה למצבי הצלחה ומצוינות, ולהפוך את המדבר והשממה – לנווה פורח.

הפרויקט משלב שיעורים עיוניים ועבודה מעשית בשטח. המשתתפות לומדות על מנהיגות ועל ערכים, מכירות סגנונות של שליטה ברוכה ושל יצירת חוסן ועוגן בקהילה. הן לומדות על תקשורת בין-אישית יעילה, טכניקות השפעה, פתרון קונפליקטים בין אישיים וקבוצתיים, תכנון פרויקט בראייה אסטרטגית, תיעוד ופרזנטציה וכן פרקים נבחרים בגישור ככלי ניהולי.

כל משתתפת בונה פרויקט אישי בקהילתה תוך השקה לפרויקטים קיימים. התלמידה מקבלת ליווי והדרכה – כדי לזהות צורך ממשי שעליו יענה הפרויקט שלה. לאחר הזיהוי, ליווי והדרכה שלנו תמיד צמודים להוצאה לפועל שלו, להגשמה, לבניין ולתנופה.

בתוכנית ישנן שעות אקדמיות לצד שעות הנחיה אישית. הבנות, שמגיעות ממעגלים של עוני ומצוקה, הופכות פתאום את מצוקתן לכלי רב עוצמה, כזה שמכיר ויודע את הקושי, ודווקא משום כך – יודע  להוציא אחרים ממנו. הן הופכות את חוויות העבר השליליות שלהן, ליכולת מופלאה של נתינה, שיקום  והצמחה. לשם כך מתכווננת ייחודיותה של התוכנית בפיתוח כישורים אישיים של כל בת, בהצמחת כל משתתפת, בהעלאת הביטחון העצמי ובהפניית זרקור לכיוון העוצמות, היכולות והרגישויות שהתפתחו דווקא אצלן ומתוכן.

זוהי הזדמנות ברוכה עבורן, להוביל אנשים מתוך קהילתן לעבר הבראה ושיקום, ליצור מרקם חברתי יציב ולשמש כמודל חיובי, מצליח ואיתן – של מי שהפך את הכאב למנוף צמיחה.

מפעלות שמחה – השמחה שבפעולה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שמואל הנביא 83, ירושלים נייד: 9700900 - 02 דוא"ל: mifalot@gmail.com
 
 
 
 
אפיק
 
 
 
תמורה
 
 
 
תיכון מרגלית
 
 
 
סמינר שביל בית יעקב